TFT

BLIFRI.se

Bli Fri med Tankefält Teknik

Thought Field Therapy (TFT) - Tankefält Teknik är en smärtfri, enkel och användbar metod för att lösa känslomässiga problem vid den perfekta tidpunkten – nämligen när du har dem!

TFT är en av marknadens mest effektiva metoder för hjälp till självhjälp (70-90% succégrad), för att avlägsna/lindra negativa känslor som ångest, depression, fobier, trauman, sömnsvårigheter etc. Detta kan ske inom loppet av minuter, men oftast inom 5 behandlingstimmar! Metoden har hjälpt många tusen människor.

 

TFT är en revolutionerande snabb och effektiv metod för behandling av bland annat smärtor och psykologiska problem. TFT är en drogfri behandlingsmetod helt utan biverkningar.

 

Har du eller någon i din närhet provat andra metoder eller mediciner utan att blivit kvitt problemet då kan TFT vara ett alternativ du borde prova. Oftast ger TFT-behandling snabbt resultat och TFT har inga negativa biverkningar.

Behöver du hjälp - tveka inte att ta kontakt.

 

TFT har goda erfarenheter av behandling av:

• Många typer av fysisk smärta

• Stress

• Allergi

• Beroende

• Dyslexi

• Panik- /ångestanfall

• Fobi

• Trauma

• Avvisning

• Ilska

• Sorg

• Depression

• Samlevnads-/sexuella problem

• Tvångstankar

• Tandläkarskräck

• Hyperaktivitet

• Svartsjuka

 

 

TFT kan också användas för/vid

 

• bantning

• avvänjning

• förbättring av idrottsprestationer

• behandling av djur

 

Våra resultat visar att TFT kan revolutionera behandlingsresultaten av känslomässig problematik inom huvudområdena klinisk behandling, sjukfrånvaro inom näringslivet och mental träning inom idrotten.